test-logical-pathname.script 1.54 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
;;; -*- Lisp -*-
(load "script-support.lisp")
(load-asdf)

(setf (logical-pathname-translations "ASDF")
   `(("**;*.asd.*" ,(make-pathname :type "asd" :defaults (resolve-location `(,*asdf-directory* :**/ :*.*.*))))
    ("**;*.asd" ,(resolve-location `(,*asdf-directory* :**/ #p"*.asd")))
    ("**;*.lisp.*" ,(make-pathname :type "lisp" :defaults (resolve-location `(,*asdf-directory* :**/ :*.*.*))))
    ("**;*.lisp" ,(resolve-location `(,*asdf-directory* :**/ #p"*.lisp")))
    ("**;*.*.*" ,(resolve-location
           `(,*asdf-directory* "tmp/fasls" :implementation "logical-host-asdf" :**/ :*.*.*)))))

(quit-on-error
 (format t "~S~%" (translate-logical-pathname "ASDF:test;test-force.asd"))
 (format t "~S~%" (truename "ASDF:test;test-force.asd"))

 (format t "Test logical pathnames in central registry~%")
 (setf *central-registry* '("ASDF:test;"))
 (initialize-source-registry '(:source-registry :ignore-inherited-configuration))
 (load-system :test-force :force t)

 (format t "Test logical pathnames in source-registry, non-recursive~%")
 (clear-system :test-force)
 (setf *central-registry* '())
 (initialize-source-registry
 '(:source-registry (:directory "ASDF:test;") :ignore-inherited-configuration))
 (load-system :test-force :force t)

 (format t "Test logical pathnames in source-registry, recursive~%")
 (clear-system :test-force)
 (setf *central-registry* '())
 (initialize-source-registry
 '(:source-registry (:tree "ASDF:") :ignore-inherited-configuration))
 (load-system :test-force :force t)

 (format t "Done~%"))