test-system-pathnames.script 1.09 KB
Newer Older
1
;;; -*- Lisp -*-
2

3 4
(defsystem :test-system-pathnames
 :pathname "sources/level1"
5
 :source-file nil
6 7
 :components
 ((:file "file1")
8
  (:file "file2" :pathname "level2/file2" :depends-on ("file1"))
9 10
  (:static-file "level2/static.file")
  (:static-file "test-tmp.cl")))
11

12
(DBG "loading test-system-pathnames")
13
(load-system 'test-system-pathnames)
14

15
(DBG "checking that test-system-pathnames loaded properly")
16 17
(assert (find-package :test-package)
    () "package test-package not found")
18
(assert (find-symbol* '*file-tmp* :test-package nil)
19
    () "symbol `*file-tmp*` not found")
20
(assert (symbol-value (find-symbol* '*file-tmp* :test-package))
21
    () "symbol `*file-tmp*` has wrong value")
22

23
(assert (probe-file* (test-fasl "sources/level1/file1"))
24
    () "compiled file not found")
25

26 27
(assert (find-symbol* '*file-tmp2* :test-package nil)
    () "symbol `*file-tmp2*` not found")
28
(assert (symbol-value (find-symbol* '*file-tmp2* :test-package))
29 30
    () "symbol `*file-tmp2*` has wrong value")

31
(assert (probe-file* (test-fasl "sources/level1/level2/file2"))
32
    () "compiled file not found")