test-logical-pathname.script 1.74 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
;;; -*- Lisp -*-
(load "script-support.lisp")
(load-asdf)

(setf (logical-pathname-translations "ASDF")
6
7
8
9
10
   #+(or allegro clisp)
   `(("**;*.*.*" ,(asdf::wilden *asdf-directory*)))
   #-(or allegro clisp)
   `(("**;*.asd.*" ,(make-pathname :type "asd" :defaults (asdf::wilden *asdf-directory*)))
    ("**;*.lisp.*" ,(make-pathname :type "lisp" :defaults (asdf::wilden *asdf-directory*)))
11
    ("**;*.*.*" ,(resolve-location
12
13
           `(,*asdf-directory* "tmp/fasls" :implementation "logical-host-asdf")
           :wilden t))))
14
15
16
17
18

(quit-on-error
 (format t "~S~%" (translate-logical-pathname "ASDF:test;test-force.asd"))
 (format t "~S~%" (truename "ASDF:test;test-force.asd"))

19
 #-xcl
20
21
22
23
 (progn
  (format t "Test logical pathnames in central registry~%")
  (setf *central-registry* '(#p"ASDF:test;"))
  (initialize-source-registry '(:source-registry :ignore-inherited-configuration))
24
  (load-system :test-logical-pathname :force t))
25

26
 #-xcl
27
28
 (progn
  (format t "Test logical pathnames in source-registry, non-recursive~%")
29
  (clear-system :test-logical-pathname)
30
31
32
  (setf *central-registry* '())
  (initialize-source-registry
  '(:source-registry (:directory #p"ASDF:test;") :ignore-inherited-configuration))
33
  (load-system :test-logical-pathname :force t))
34

35
 #-xcl
36
37
 (progn
  (format t "Test logical pathnames in source-registry, recursive~%")
38
  (clear-system :test-logical-pathname)
39
40
41
  (setf *central-registry* '())
  (initialize-source-registry
  ;; Bug: Allegro Express 8.2 incorrectly reads #p"ASDF:" as relative.
42
  '(:source-registry (:tree #-allegro #p"ASDF:" #+allegro #.(asdf::pathname-root #p"ASDF:"))
43
   :ignore-inherited-configuration))
44
  (load-system :test-logical-pathname :force t))
45
46

 (format t "Done~%"))